Ontwikkel je talent

Ons succes is vooral afhankelijk van onze mensen, zij bepalen immers de kwaliteit van onze dienstverlening. Die dienstverlening is altijd in beweging. De omgeving waarin wij opereren en de verschillende vakgebieden waarop wij actief zijn veranderen namelijk voortdurend. Dat vraagt continue ontwikkeling van onze mensen. Daarom investeren wij veel in talentontwikkeling bijvoorbeeld door goede begeleiding on the job en faciliteren wij programma’s in de WVDB Academy.

 

WVDB onderscheidt zich door haar multidisciplinaire karakter. Dat betekent dat meerdere specialismen (accountancy, belastingadvies, corporate finance, salaris- en hr advies) onder één dak zitten. Daarnaast hebben we een strategische alliantie met VDB Advocaten Notarissen. Bij WVDB zit je al in een vroegtijdig stadium met de klant om tafel en leer je breder kijken dan alleen vanuit jouw expertise. Dit maakt dat je je ontwikkelt tot een volwaardig adviseur. Daar is onze hele organisatie op gericht. Dit wordt bevestigd door de SRA-cultuurscan welke in december 2018 is uitgevoerd. Kwaliteit en ontwikkelingsmogelijkheden worden door onze mensen als de belangrijkste pijlers van onze organisatie gezien.

 

Wij dagen je uit om jouw ambitie binnen onze organisatie te komen toetsen.

Neem vooral contact op met Michelle van Wanrooij of Lisa Schuts.