Ika van der Pasch

Ik ben van Deloitte overgestapt naar de controlepraktijk van WVDB Accountants. Ik vind het belangrijk om bij mijn klanten controlewerkzaamheden te combineren met de natuurlijke adviesfunctie. Bij WVDB krijg ik hier de ruimte voor. Zo zijn we bij AME - een vooruitstrevende en snel groeiende organisatie - een Roadmap traject gestart waarin we samen met de CFO uitdagende bedrijfseconomische thema’s hebben besproken. Dit traject verstevigde de professionele relatie met de CFO en heeft geleid tot een mooie adviesopdracht waarin ik werd gevraagd om te adviseren over de professionalisering van de managementinformatie binnen AME. 

 

Natuurlijk wil jij ook relevant zijn voor ondernemers, bekijk hier de mogelijkheden.